• Lokalizacja ul. Dworcowa 4; 83-211 Jabłowo, Polska

  • E-mail handel@elewatorjablowo.pl

  • Telefon +48 58 56 216 27

O firmie

 

Firma Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o. została założona w 2001r. Siedziba firmy znajduje się w Jabłowie przy ul. Dworcowej 4, na terenie kompleksu elewatorów zbożowych które obsługują producentów rolnych już od ponad 40 lat. Udziałowcami spółki są rolnicy z województwa pomorskiego oraz firma Gdańskie Młyny Sp. z o.o.

Naszą podstawową działalnością jest zaopatrzenie producentów rolnych w środki produkcji (nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny), doradztwo agrotechniczne i skup płodów rolnych w elewatorze zbożowym o pojemności 50.000 ton położonym w Jabłowie (kod 83-211), pośród pól uprawnych i jednocześnie 7 km od  węzła autostrady A1.

Dysponujemy także bocznicą kolejową, magazynem płaskim o pojemności 2000 ton, w którym mogą być składowane zboża, śruty, makuchy sojowe, rzepakowe, wysłodki buraczane itp.. Bocznica kolejowa wraz z wagą kolejową przyjmuje 42 wagony na dobę ( 1 wahadło ) zarówno pod załadunki jak i rozładunki. Dobowy rozładunek samochodów - do 1.500 ton. Dobowy załadunek samochodów - do 1.200 ton. Nasze laboratorium zakładowe wyposażone jest w nowoczesny sprzęt do szybkiego wykonywania analiz zbóż i rzepaku.

Dzięki korzystnemu położeniu i bogatej infrastrukturze możemy szybko i wygodnie transportować towary do portów w Gdańsku/Gdyni jak i do dowolnego miejsca w kraju. Jesteśmy pierwszym punktem skupu dla producentów rolnych powiatów starogardzkiego i tczewskiego – w naszym elewatorze doprowadzamy towar do parametrów technologicznych oraz przeprowadzamy segregację jakościową, dzięki czemu dysponujemy partiami towaru o jednorodnej jakości według zapotrzebowania naszych Klientów. Naszą silną stroną jest dokładność i punktualność. Jesteśmy odpowiedzialnym i godnym zaufania partnerem handlowym.

 

Strategia podatkowa za rok 2022.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022r. - do pobrania

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa "Elewator Jabłowo" Sp. z o.o. ul. Dworcowa 4; 83-211 Jabłowo NIP 592-19-81-337 Regon 192572115 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000034646 oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy - w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U., z 2022 r. poz. 2414).

 

Posiadane certyfikaty

 

Elewator Jabłowo stawia silny nacisk na jakość obsługi, czego potwierdzeniem są certyfikaty jakości i bezpieczeństwa wydane przez uznane w świecie firmy audytorskie.
Dążąc do perfekcji pragniemy nieustannie podnosić standardy naszych usług utwierdzając w zaufaniu naszych dotychczasowych i nowych klientów.

Aktualnie jesteśmy w posiadaniu:

0

ton pojemność elewatora

0

tyle wagonów
możemy rozładować w ciągu 24H

0

punkty rozładunkowe

0

km od węzła
autostrady A1

Historia firmy

1972

1972

Rozpoczęcie prac projektowych związanych z budową elewatora.

1973

1973

Rozpoczęcie budowy elewatora, który wchodzi skład Zakładów Zbożowych PZZ w Gdańsku.

1976

1976

Zakończenie budowy elewatora zbożowego.

1993

1993

Podział Zakładów Zbożowych PZZ Gdańsk,

Elewator zostaje włączony do nowopowstałych Zakładów Zbożowo-Młynarskich „STAMO” w Starogardzie Gdańskim.

1997

1997

W wyniku procesu prywatyzacyjnego spółka zmienia nazwę na Stamo-Agros Spółka z o.o.

2001

2001

Powstaje Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o.

83,3% udziałów należy do: Gdańskie Młyny Sp. z o.o.

  • Lokalizacja ul. Dworcowa 4; 83-211 Jabłowo, Polska

  • E-mail handel@elewatorjablowo.pl

  • Telefon +48 58 56 216 27