• Lokalizacja ul. Dworcowa 4; 83-211 Jabłowo, Polska

  • E-mail handel@elewatorjablowo.pl

  • Telefon +48 58 56 216 27

Szkolenie pracowników Działu Agrotechniki

 

W dniach 21.11.-22.11.2023r. pracownicy Działu Agrotechniki Pomorskiego Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o. uczestniczyli w szkoleniu, które przeprowadził profesor Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tematem przewodnim szkolenia było „Nawożenie roślin uprawnych: rzepak, pszenica (żyto, pszenżyto, jęczmień browarny), kukurydza, burak cukrowy.” Poruszyliśmy takie zagadnienia jak: regulacja odczynu gleby, potrzeby pokarmowe a krytyczne fazy rozwoju omawianych roślin – fizjologia plonowania, nawożenie podstawowe – P, K, Mg, nawożenie azotem, nawożenie siarką, odżywianie roślin przez liście, strategia nawożenia roślin mikroelementami. Poruszone zagadnienia wpłyną na zwiększenie wiedzy dotyczącej nawożenia upraw polowych dzięki czemu mogą korzystać Państwo z profesjonalnego doradztwa naszych pracowników.

 


  • Lokalizacja ul. Dworcowa 4; 83-211 Jabłowo, Polska

  • E-mail handel@elewatorjablowo.pl

  • Telefon +48 58 56 216 27